Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Nr 4/2022 (552)

  • Wydania
  • 26 października 2023
  • Możliwość komentowania Nr 4/2022 (552) została wyłączona
okładka czasopisma Mining
Nr 4/2022 (552)

Tomasz Budniok1, Bernard Krakowczyk1, Andrzej Tor1, Wojciech Zasadni1, Leszek Żyrek1

1Becker-Warkop Sp. z o.o, ul. Przemysłowa 11, 44-266 Świerklany

Nowoczesne środki transportu dołowego – Efekty techniczne i ekonomiczne oraz korzyści dla środowiska pracy wynikające z eksploatacji podwieszonych ciągników akumulatorowych typu VOLTER

Środki transportu z napędem akumulatorowym znajdują coraz większe zastosowanie w górnictwie podziemnym. W artykule scharakteryzowano podwieszony ciągnik akumulatorowy typu VOLTER, który jest przeznaczony do transportu urządzeń, materiałów oraz przewozu ludzi. Przedstawiono efekty techniczne i ekonomiczne związane z eksploatacją tego innowacyjnego rozwiązania w porównaniu z ciągnikami spalinowymi, między innymi w zakresie kosztów energii (paliwa) i czasu czynności konserwacyjnych. W artykule opisano również korzyści dla środowiska pracy, związane z stosowaniem ciągników akumulatorowych, wynikające z braku emisji spalin i istotnego zmniejszenia generowanego hałasu i ciepła co wpływa na poprawę warunków klimatycznych w porównaniu z ciągnikami spalinowym.

Słowa kluczowe: transport podwieszony, ciągnik akumulatorowy, koszty energii, koszty eksploatacyjne, środowisko pracy, warunki klimatyczne

https://doi.org/10.7494/miag.2022.4.552.7

Grzegorz Wąs1, Adam Kluska1, Marek Sobolowski1, Marcin Garbacz1, Marcin Pałka, Marek Wojtas2

1Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń

2Elsta Elektronika Sp. z o.o., ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka

System monitoringu i wizualizacji wód dołowych w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

W artykule przedstawiono system monitorowania sieci rurociągów w kopalni Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, który został wdrożony w lutym 2023 r. System obejmuje monitoring zarówno rurociągów systemu przeciwpożarowego, jak i rurociągów odwadniających oraz wody pitnej. Ruch Ziemowit jest samowystarczalny w zakresie zużycia wody zarówno do celów technologicznych jak i bytowych. Precyzyjny monitoring rurociągów pozwala na zapewnienie parametrów instalacji dla celów technologicznych i bezpieczeństwa pożarowego kopalni. System pozwala również na wykrywanie stanów awaryjnych, monitoring poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych, a pod względem hydrogeologicznym stosowany jest do bilansowania wód. Przepływomierze zainstalowane przy pompach pozwalają na faktyczny pomiar wydajności pomp, określenie ich sprawności, a tym samym pozwalają na diagnostykę wyprzedzającą przyszłe awarie oraz podjęcie działań zapobiegawczych. Wizualizacja pracy systemu dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej i pozwala na wygodną i intuicyjną konfigurację pod bieżące potrzeby użytkownika związane z wprowadzaniem zmian w instalacji. Aplikacja wizualizacyjna posiada rozbudowaną funkcjonalność do podglądu bieżącego i analizy zdarzeń historycznych oraz diagnostyki stanów awaryjnych.

Słowa kluczowe: monitoring, wody kopalniane, odwodnienie, wizualizacja

https://doi.org/10.7494/miag.2022.4.552.21

Grzegorz Wojdyło1

1Euro-Tech Plus Sp. z o.o., Siekierzyce 1A, 59-407 Mściwojów

Nowoczesne systemy narzędziowe BETEK

W okresie transformacji dla zabezpieczenia odpowiedniej ilości energii i stabilności systemów energetycznych nadal będzie istnieć konieczność produkcji energii opartych na takich surowcach jak węgiel, gaz ziemny i pochodne ropy naftowej. Stąd następuje rozwój technik wydobywczych, mających na celu zwiększenie wydajności i podniesienie bezpieczeństwa, poprzez likwidację stanowisk pracy, stwarzających zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego. Zapewniają to w pełni zautomatyzowane systemy wydobywcze. Jednak każdy choćby najlepiej zaprojektowany system jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. W większości maszyn urabiających narzędziem skrawającym mającym wpływ na wydajność są noże styczno-obrotowe. W pełni zautomatyzowane systemy maszyn urabiających mają sens tylko, gdy w konstrukcji organów urabiających zostaną zastosowane wysokiej jakości materiały użyte do produkcji obsad, tulei nożowych, jak i samych noży. Jest to temat, nad którym firma EURO-TECH PLUS Sp. z o.o. wspólnie z firmą BETEK pracuje od lat.

https://doi.org/10.7494/miag.2022.4.552.43

Słowa kluczowe: noże styczno-obrotowe, węgliki spiekane, górnictwo

';