Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Nr 4/2022 (552)

  • Wydania
  • 26 października 2023
  • Możliwość komentowania Nr 4/2022 (552) została wyłączona
okładka czasopisma Mining
Nr 4/2022 (552)

Tomasz Budniok1, Bernard Krakowczyk1, Andrzej Tor1, Wojciech Zasadni1, Leszek Żyrek1

1Becker-Warkop Sp. z o.o, ul. Przemysłowa 11, 44-266 Świerklany

Nowoczesne środki transportu dołowego – Efekty techniczne i ekonomiczne oraz korzyści dla środowiska pracy wynikające z eksploatacji podwieszonych ciągników akumulatorowych typu VOLTER

Środki transportu z napędem akumulatorowym znajdują coraz większe zastosowanie w górnictwie podziemnym. W artykule scharakteryzowano podwieszony ciągnik akumulatorowy typu VOLTER, który jest przeznaczony do transportu urządzeń, materiałów oraz przewozu ludzi. Przedstawiono efekty techniczne i ekonomiczne związane z eksploatacją tego innowacyjnego rozwiązania w porównaniu z ciągnikami spalinowymi, między innymi w zakresie kosztów energii (paliwa) i czasu czynności konserwacyjnych. W artykule opisano również korzyści dla środowiska pracy, związane z stosowaniem ciągników akumulatorowych, wynikające z braku emisji spalin i istotnego zmniejszenia generowanego hałasu i ciepła co wpływa na poprawę warunków klimatycznych w porównaniu z ciągnikami spalinowym.

Słowa kluczowe: transport podwieszony, ciągnik akumulatorowy, koszty energii, koszty eksploatacyjne, środowisko pracy, warunki klimatyczne

Pobierz artykuł

Grzegorz Wąs1, Adam Kluska1, Marek Sobolowski1, Marcin Garbacz1, Marcin Pałka, Marek Wojtas2

1Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń

2Elsta Elektronika Sp. z o.o., ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka

System monitoringu i wizualizacji wód dołowych w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

W artykule przedstawiono system monitorowania sieci rurociągów w kopalni Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, który został wdrożony w lutym 2023 r. System obejmuje monitoring zarówno rurociągów systemu przeciwpożarowego, jak i rurociągów odwadniających oraz wody pitnej. Ruch Ziemowit jest samowystarczalny w zakresie zużycia wody zarówno do celów technologicznych jak i bytowych. Precyzyjny monitoring rurociągów pozwala na zapewnienie parametrów instalacji dla celów technologicznych i bezpieczeństwa pożarowego kopalni. System pozwala również na wykrywanie stanów awaryjnych, monitoring poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych, a pod względem hydrogeologicznym stosowany jest do bilansowania wód. Przepływomierze zainstalowane przy pompach pozwalają na faktyczny pomiar wydajności pomp, określenie ich sprawności, a tym samym pozwalają na diagnostykę wyprzedzającą przyszłe awarie oraz podjęcie działań zapobiegawczych. Wizualizacja pracy systemu dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej i pozwala na wygodną i intuicyjną konfigurację pod bieżące potrzeby użytkownika związane z wprowadzaniem zmian w instalacji. Aplikacja wizualizacyjna posiada rozbudowaną funkcjonalność do podglądu bieżącego i analizy zdarzeń historycznych oraz diagnostyki stanów awaryjnych.

Słowa kluczowe: monitoring, wody kopalniane, odwodnienie, wizualizacja

Pobierz artykuł

Grzegorz Wojdyło1

1Euro-Tech Plus Sp. z o.o., Siekierzyce 1A, 59-407 Mściwojów

Nowoczesne systemy narzędziowe BETEK

W okresie transformacji dla zabezpieczenia odpowiedniej ilości energii i stabilności systemów energetycznych nadal będzie istnieć konieczność produkcji energii opartych na takich surowcach jak węgiel, gaz ziemny i pochodne ropy naftowej. Stąd następuje rozwój technik wydobywczych, mających na celu zwiększenie wydajności i podniesienie bezpieczeństwa, poprzez likwidację stanowisk pracy, stwarzających zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego. Zapewniają to w pełni zautomatyzowane systemy wydobywcze. Jednak każdy choćby najlepiej zaprojektowany system jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. W większości maszyn urabiających narzędziem skrawającym mającym wpływ na wydajność są noże styczno-obrotowe. W pełni zautomatyzowane systemy maszyn urabiających mają sens tylko, gdy w konstrukcji organów urabiających zostaną zastosowane wysokiej jakości materiały użyte do produkcji obsad, tulei nożowych, jak i samych noży. Jest to temat, nad którym firma EURO-TECH PLUS Sp. z o.o. wspólnie z firmą BETEK pracuje od lat.

Słowa kluczowe: noże styczno-obrotowe, węgliki spiekane, górnictwo

Pobierz artykuł

';