Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Cele i zakres

Czasopismo MINING – Informatics, Automation and Electrical Engineering publikuje oryginalne artykuły naukowe, które mają istotne znaczenie we wszystkich obszarach związanych z górnictwem podziemnym, odkrywkowym, podwodnym i kosmicznym.

Czasopisma przypisane jest do następujących dyscyplin naukowych:

  • Automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • Informatyka techniczna i telekomunikacja
  • Inżynieria mechaniczna
  • Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Misją czasopisma jest informowanie Czytelników o nowościach dotyczących postępu naukowo-technicznego dokonującego się w szeroko rozumianym przemyśle wydobywczym. Publikowane artykuły informują o najnowszych rozwiązaniach stosowanych w górnictwie, wdrażanych w przemyśle wydobywczym urządzeniach, systemach i technologiach. Czasopismo stanowi również forum wymiany myśli między autorami prac badawczych i konstrukcyjnych, a praktykami i użytkownikami tych rozwiązań z przemysłu.