Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny

Krzysztof Krauze AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4975-4976

Zastępca redaktora naczelnego

Krzysztof Filipowicz Politechnika Śląska, Gliwice, Polska
https://orcid.org/0000-0001-6672-1378

Kierownik redakcji

Kamil Mucha AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6021-4823

Redaktor techniczny

Tomasz Wydro AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0003-4160-2238

Redaktor strony internetowej

Marcin Nawrocki AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3930-2204

Redaktorzy tematyczni

Automatyka i robotyka
Jarosław Joostberens Politechnika Śląska, Gliwice, Polska
https://orcid.org/0000-0002-1363-231X

Elektronika i elektrotechnika
Tomasz Siostrzonek AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0001-6987-8047

Inżynieria mechaniczna
Leonel Francisco Castañeda Heredia Uniwersytet EAFIT, Medellin, Kolumbia
https://orcid.org/0000-0001-7756-2093

Informatyka techniczna
Ryszard Klempka AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0003-3067-1983

Telekomunikacja
Antoni Wojaczek Politechnika Śląska, Gliwice, Polska
https://orcid.org/0000-0002-2256-0661

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Horst Gondek Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Ostrawa, Czechy
https://orcid.org/0000-0002-0243-2603

Inżynieria materiałowa
Vitalii Panchuk Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, Iwano-Frankiwsk, Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-2246-280X

Nauki o zarządzaniu i jakości
Erika Sujová Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Zwoleń, Słowacja
https://orcid.org/0000-0003-4281-4830