Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

O czasopiśmie

Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering

Czasopismo, które w latach 1962-2014 ukazywało się pod nazwą „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, jest czasopismem naukowo-technicznym, którego obszar tematyczny związany jest z kwestiami mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, automatyki i robotyki, w tym także mechatroniki i sterowania, elektroniki, w tym także energoelektroniki oraz informatyki, w tym także telekomunikacji, telemetrii i monitoringu oraz bezpieczeństwa obiektowego i funkcjonalnego.

Naszą misją jest informowanie Czytelników o nowościach dotyczących postępu naukowo-technicznego dokonującego się w szeroko rozumianym przemyśle wydobywczym. Publikowane na naszych łamach artykuły informują o najnowszych rozwiązaniach stosowanych w górnictwie, wdrażanych w przemyśle wydobywczym urządzeniach, systemach i technologiach. Czasopismo stanowi również forum wymiany myśli między autorami prac badawczych i konstrukcyjnych, a praktykami i użytkownikami tych rozwiązań z przemysłu.

Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering, ukazuje się w cyklu kwartalnym. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie elektroniczne. Dodatkowo na życzenie czytelników jest dostępna również wersja papierowa.

Do 2017 roku Wydawcą Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering był Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, natomiast od 2017 roku wydawcą są Wydawnictwa AGH w Krakowie.

Działalność czasopisma jest finansowana ze środków własnych AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.