Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Proces recenzji

Wszelkie nadsyłane do redakcji artykuły są traktowane jako dokumenty poufne. Są one najpierw oceniane przez redaktorów tematycznych w celu ustalenia, czy są zgodne z tematyką czasopisma oraz czy mogą zostać dopuszczone do recenzji. Recenzenci MINING – Informatics, Automation and Electrical Engineering są wybierani przez redakcję spośród szerokiej społeczności naukowej na podstawie ich wiedzy z danej dyscypliny. Wszystkie prace recenzowane są metodą double-blind, tzn. nazwiska autorów i recenzentów są anonimowe. Recenzenci są wybierani w taki sposób, aby autor/autorzy nie mieli tej samej afiliacji co recenzent. Autor korespondencyjny jest następnie informowany o decyzji redakcji pocztą elektroniczną. Należy pamiętać, że dopuszczenie artykułu do recenzji nie gwarantuje jego akceptacji do publikacji.

Każdy artykuł musi uzyskać dwie pozytywne recenzje. W przypadku otrzymania jednej pozytywnej, a drugiej negatywnej recenzji, decyzję podejmuje redaktor naczelny lub redakcja powołuje trzeciego recenzenta. W przypadku otrzymania dwóch negatywnych recenzji, artykuł zostaje odrzucony.

Artykuł jest recenzowany zgodnie z następującym formularzem recenzji.

Wykaz recenzentów artykułów opublikowanych w danym roku kalendarzowym znajduje się w numerze pierwszym następnego roku oraz poniżej:

2023

Piotr Cisek, Politechnika Krakowska

Jakub Gajewski, Politechnika Lubelska

Mariusz Gibiec, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Zbigniew Kuczera, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Paweł Madejski, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Marek Majdak, Politechnika Krakowska

Piotr Małka, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Aneta Napieraj, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Łukasz Niedźwiecki, Politechnika Wrocławska

Anna Pawlaczuk-Kurek, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

Sylwester Rajwa, Główny Instytut Górnictwa

Marta Sukiennik, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Janina Świątek, Główny Instytut Górnictwa

Magdelana Wdowin, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Andrzej N. Wieczorek, Politechnika Śląska

2022

Wacław Andrusikiewicz, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Witold Biały, Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Ryszard Błażej, Politechnika Wrocławska

Przemysław Bodziony, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Katarzyna Cyran, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Jarosław Domin, Politechnika Śląska

Józef Jonak, Politechnika Lubelska

Iwona Jonczy, Politechnika Śląska

Marek Kalita, Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Paweł Kamiński, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA

Piotr Kasza, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Witold Kawalec, Politechnika Wrocławska

Piotr Małka, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Katarzyna Midor, Politechnika Śląska

Tomasz Olejnik, Politechnika Łódzka

Maksymilian Ozdoba, Politechnika Wrocławska

Zbigniew Rak, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Zenon Rożenek, KAZ Sp. z o.o.

Kazimierz Różkowski, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Krzysztof Skrzypkowski, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Kazimierz Stoińki, Główny Instytut Górnictwa

Zbigniew Szkudlarek, Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Marek Szyguła, Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Janina Świątek, Główny Instytut Górnictwa

Jakub Wiech, Politechnika Rzeszowska

Andrzej N. Wieczorek, Politechnika Śląska

Jacek Zarzycki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

2021

Dariusz Bańdo, Oddział Terenowy TDT w Krakowie

Vlada Gasic, Uniwersytet w Belgradzie (Serbia)

Tomasz Góral, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Wojciech Horak, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Józef Jonak, Politechnika Lubelska

Piotr Kasza, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Robert Król, Politechnika Wrocławska

Marcin Lutyński, Politechnika Śląska

Małgorzata Malec, Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Katarzyna Midor, Politechnika Śląska

Szymon Molski, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Agata Nawrocka, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Grzegorz Olszyna, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Edward Pieczora, Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Janusz Pluta, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Tomasz Rokita, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Zenon Rożenek, KAZ Sp. z o.o.

Józef Salwiński, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Jerzy Stasica, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Andrzej Strugała, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Dawid Szurgacz, PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice

Mariusz Warzecha, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Andrzej N. Wieczorek, Politechnika Śląska

Jerzy Wojciechowski, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

2020

Łukasz Bednarek, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Witold Biały, Politechnika Śląska

Piotr Czaja, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Tomasz Drabek, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Lech Gładysiewicz, Politechnika Wrocławska

Adam Heyduk, Politechnika Śląska

Józef Jonak, Politechnika Lubelska

Ján Kačur, Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)

Stanisław Krawczyk, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Mariusz Kuczaj, Politechnika Śląska

Piotr Kulinowski, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Aleksander Nieoczym, Politechnika Lubelska

Zbigniew Niedbalski, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Krzysztof Pałka, Politechnika Lubelska

Henryk Paszcza, Agencja Rozwoju Przemysłu, Odział Katowice

Adam Piestrzyński, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Janusz Petryna, Państwowa Wyższa Szkoła w Tarnowie

Marek Płonka, Główny Instytut Górnictwa

Dariusz Prostański, Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Barbara Tora, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Krzysztof Skrzypkowski, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Piotr Sobota, Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Grzegorz Stopka, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Dawid Szurgacz, PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice

Marek Szyguła, Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Stanisław Szweda, Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Andrzej N. Wieczorek, Politechnika Śląska