Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Nr 1/2023 (553)

Janusz Zyśk1, Artur Wyrwa1, Maciej Raczyński1, Marcin Pluta1, Sabina Michalska1, Emilia Wyrwa1, Tadeusz Olkuski1, Wojciech Suwała1 1Wydział Energetyki i Paliw, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Bilans energetyczny i emisyjny województwa małopolskiego w 2020 roku W artykule przedstawiono bilans energetyczny dla województwa małopolskiego w 2020 roku. Wskazano produkcję, import, wsad i uzysk […]

Read More

Nr 4/2022 (552)

 • Wydania
 • 26 października 2023
 • Możliwość komentowania Nr 4/2022 (552) została wyłączona

Tomasz Budniok1, Bernard Krakowczyk1, Andrzej Tor1, Wojciech Zasadni1, Leszek Żyrek1 1Becker-Warkop Sp. z o.o, ul. Przemysłowa 11, 44-266 Świerklany Nowoczesne środki transportu dołowego – Efekty techniczne i ekonomiczne oraz korzyści dla środowiska pracy wynikające z eksploatacji podwieszonych ciągników akumulatorowych typu VOLTER Środki transportu z napędem akumulatorowym znajdują coraz większe zastosowanie w górnictwie podziemnym. W artykule […]

Read More

Nr 3/2022 (551)

 • Wydania
 • 28 września 2023
 • Możliwość komentowania Nr 3/2022 (551) została wyłączona

JAN KUREK TOMASZ WYDRO MAŁOPOLSKIE GÓRNICTWO SKAŁ MAGMOWYCH – TECHNOLOGIA WYDOBYCIA NA PRZYKŁADZIE KOPALNI PORFIRU „ZALAS” Budowa geologiczna oraz zasoby skalne okolic Krakowa są bardzo urozmaicone. Wynika to z jednej strony z położenia tego obszaru na styku trzech jednostek strukturalnych, a z drugiej strony jest spowodowane różnorodnością zachodzących w tej części Małopolski procesów geologicznych. Na […]

Read More

Nr 2/2022 (550)

 • Releases
 • 19 maja 2023
 • Możliwość komentowania Nr 2/2022 (550) została wyłączona

MAREK WOJTAS, DAMIAN KAZUBIŃSKI, KLAUDIUSZ PILARZ INNOWACYJNA OBUDOWA ZMECHANIZOWANA SKRZYŻOWANIA TYPU HENNLICH-20/43-CH Eksploatacja podziemna minerałów systemem ścianowym wymaga wykonania dwóch równoległych wyrobisk korytarzowych (chodnik podścianowy i nadścianowy). W miarę postępu ściany następuje ich likwidacja (eksploatacja od granic). Przebudowę tego miejsca, czyli skrzyżowania chodnik-ściana, dokonuje się najczęściej ręcznie. Możliwe jest zastosowanie innych sposobów pozwalających zmniejszyć wysiłek […]

Read More

Nr 1/2022 (549)

 • Wydania
 • 3 listopada 2022
 • Możliwość komentowania Nr 1/2022 (549) została wyłączona

JANUSZ KOŁODZIEJSKI CHARAKTERYSTYKA RYNKU SOLI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE KOPALNI SOLI „KŁODAWA” S.A. Artykuł jest skrótowym zestawieniem informacji dotyczących rynku solnego w Polsce. Poza tym określa dziedziny gospodarki, w których wykorzystywany jest chlorek sodu, źródła pozyskiwania soli i formy jej występowania (solanka, sól warzona i sól kamienna). Ponadto w artykule zawarto ogólne informacje dotyczące producentów […]

Read More

Nr 4/2021 (548)

 • Wydania
 • 11 października 2022
 • Możliwość komentowania Nr 4/2021 (548) została wyłączona

Sławomir Straszak, Artur Wiktor SHEAVE AXLES OF MINE SHAFT HOISTS – DIFFICULTIES AND LIMITATIONS IN ASSESSING THEIR TECHNICAL CONDITION DURING IN-SERVICE TESTS The paper discusses the difficulties and limitations in the possibility of assessing the technical condition of sheave axles during inservice tests resulting from the lack of access to many areas of the outer […]

Read More

Nr 3/2021 (547)

 • Wydania
 • 1 sierpnia 2022
 • Możliwość komentowania Nr 3/2021 (547) została wyłączona

Rajmund Horst, Jan Zdziebko Mechanizacja oraz automatyzacja w procesach produkcyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.A. W Polskiej Grupie Górniczej S.A. w dalszym ciągu podejmowane są działania na rzecz mechanizacji i automatyzacji prac dążące do wzrostu efektywności produkcji oraz zmniejszenia obciążenia fizycznego górników. Mechanizacja prac obejmuje kolejne obszary, umożliwiając automatyzację procesów eksploatacji podziemnej. W artykule przedstawiono wiodące […]

Read More

Nr 2/2021 (546)

 • Wydania
 • 14 czerwca 2022
 • Możliwość komentowania Nr 2/2021 (546) została wyłączona

KRZYSZTOF KRASUCKI, TOMASZ KUDŁACIK, KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK SYSTEM MONITORINGU PODPORNOŚCI RUFUS 3G SŁUŻĄCY DO DIAGNOSTYKI PRACY ZMECHANIZOWANEJ OBUDOWY ŚCIANOWEJ W Ruchu Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit zastosowany jest aktywny oraz pasywny system podporności sekcji obudowy zmechanizowanej, który pozwala na diagnostykę, dobór podporności wstępnej i kontrolę oddziaływania stropu na obudowę ścianową. Diagnoza pracy sekcji obudowy zmechanizowanej przez systemy monitoringu […]

Read More

Nr 1/2021 (545)

 • Wydania
 • 26 kwietnia 2022
 • Możliwość komentowania Nr 1/2021 (545) została wyłączona

ANDRZEJ FRĄCZEK INŻYNIERSKI PROJEKT MOBILNEGO ROBOTA WYPOSAŻONEGO W WYKRYWACZ METALU SŁUŻĄCEGO DO DETEKCJI MIN W artykule przedstawiono projekt mobilnego robota gąsienicowego wykonanego w ramach pracy inżynierskiej, mogącego poruszać się w zróżnicowanym terenie. Jego zadaniem jest wykrywanie me- talowych przedmiotów, co jest realizowane za pomocą wykrywacza metalu umieszczonego na manipulatorze o trzech stopniach swobody. Całość sterowana […]

Read More

Nr 4/2020 (544)

 • Wydania
 • 22 marca 2022
 • Możliwość komentowania Nr 4/2020 (544) została wyłączona

PATRYCJA JANISZEWSKA MINE MASTER MADE SELF-PROPELLED DRILLING AND BOLTING RIGS DESIGNED FOR UNDERGROUND MINING Underground exploitation(mining) of useful minerals consists of three main stages, with the entire process starting with winning through loading and finishing with construction of the lining. Minerals are mined using explosives or mechanically by ma- chines which are called combined cutter-loaders […]

Read More