Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Nadchodzące wydanie

okładka czasopisma Mining
Nr 553 – 1/2023

Janusz Zyśk1, Artur Wyrwa1, Maciej Raczyński1, Marcin Pluta1, Sabina Michalska1, Emilia Wyrwa1, Tadeusz Olkuski1, Wojciech Suwała1
1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Bilans energetyczny i emisyjny województwa małopolskiego w 2020 roku

W artykule przedstawiono bilans energetyczny dla województwa małopolskiego w 2020 roku. Wskazano produkcję, import, wsad i uzysk przemian, zużycie własne elektrowni i elektrociepłowni, straty w sieci oraz zużycie w sektorze gospodarki (przemysł, odpady), transporcie (drogowym i szynowym), budynkach (mieszkalnych i usługowych), a także w rolnictwie i leśnictwie następujących nośników energii: węgla kamiennego, ropy naftowej oraz pochodnych (w tym benzyny, oleje, LPG), opadów nieodnawialnych, ciepła systemowego i energii elektrycznej. Przedstawiono również oszacowanie emisji gazów cieplarnianych w roku 1990 i 2020 w województwie małopolskim.

Słowa kluczowe: emisje gazów cieplarnianych, scenariusze energetyczne, bilans energii

Tomasz Kuś1, Navaneethan Subramanian1, Paweł Madejski1, Michał Karch1
1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Ocena możliwości wychwytu CO2 metodami post-combustion

Spalanie paliw kopalnych w procesie wytwarzania energii elektrycznej powoduje emisję dwutlenku węgla, który uważany jest za główną antropogeniczną przyczynę globalnego ocieplenia. Tematem pracy jest ocena możliwości wychwytu CO2 metodami post-combustion. Scharakteryzowano główne rodzaje metod post-combustion takie jak: ab-sorpcja chemiczna, separacja fizyczna, separacja membranowa oraz pętla chemiczna.  Przeprowadzono termodynamiczną analizę pracy nadkrytycznego bloku energetycznego zasilanego węglem i wyposażonego w instalację wychwytu CO2 metodą rozpuszczalnikową. Bazując na wynikach modelowania, oceniony został wpływ zastosowania technologii aminowej na sprawność elektrowni oraz emisję CO2.

Słowa kluczowe: emisja CO2, PCCS, technologie aminowe

Ryszard Kandzia1, Mariusz Szot2
1THIELE GmbH & Co.KG, Werkstraße 3, 58640 Iserlohn, Niemcy
2Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice, Poland

Technologiczne aspekty rozwoju produkcji górniczych łańcuchów ogniwowych

W artykule przedstawiono krótką historię rozwoju oraz typy aktualnie produkowanych łańcuchów górniczych, ich udział na rynku światowym. Określono kierunki rozwoju łańcuchów ogniwowych górniczych w zakresie stosowanych materiałów i parametrów wytrzymałościowych. Wykazano negatywny wpływ niektórych czynników, które obniżają własności użytkowe łańcuchów ogniwowych górniczych.

Słowa kluczowe: łańcuch, bezpieczeństwo, trwałość

Radosław Rejman1, Karolina Greń1, Rafał Żelazko1, Wojciech Liwacz1
1AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Autonomiczny łazik planetarny Kalman

W artykule zaprezentowano projekt, który stanowi dowód na przydatność organizacji studenckich oraz skuteczność popularyzacji zaawansowanych technologii i rozwiązań w przemysłowej przyszłości. Opracowany przez studentów autonomiczny łazik planetarny, wykorzystując filtr Kalmana oraz pozostałe algorytmy odpowiedzialne m.in. za dynamiczne mapowanie terenu oraz wyznaczanie ścieżek, jest w stanie bezkolizyjne poruszać się nawet w najbardziej wymagających środowiskach. Łazik wykorzystuje również skonstruowane przez studentów ramię 6DOF do swobodnego podejmowania zadań manualnych, takich jak pobieranie próbek gleby czy zadania naprawcze. Jest on także wyposażony w wiertło, które ma być w stanie pobierać próbkę gleby z głębokości co najmniej 30 cm, co mocno wesprze badania historii geologicznej badanego regionu. Robot został wielokrotnie przetestowany z sukcesem na zawodach łazików planetarnych, co potwierdza potencjał takich platform jako jeden z punktów bazowych w eksploracji kosmicznej i możliwości zastosowania w przemyśle, szczególnie w trudno dostępnych obszarach górnictwa. Prezentowany projekt stanowi inspirację dla przyszłych młodych inżynierów i naukowców, otwierając perspektywy na wykorzystanie podobnych technologii do efektywniejszych i bezpieczniejszych działań w przemyśle.

Słowa kluczowe: łazik, robot, autonomia, mechanizacja