Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Nr 1/2023 (553)

Janusz Zyśk1, Artur Wyrwa1, Maciej Raczyński1, Marcin Pluta1, Sabina Michalska1, Emilia Wyrwa1, Tadeusz Olkuski1, Wojciech Suwała1 1Wydział Energetyki i Paliw, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Bilans energetyczny i emisyjny województwa małopolskiego w 2020 roku W artykule przedstawiono bilans energetyczny dla województwa małopolskiego w 2020 roku. Wskazano produkcję, import, wsad i uzysk […]

Read More