Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Open access

Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering to czasopismo naukowe o otwartym dostępie. Oznacza to, że pełne teksty artykułów są swobodnie dostępne dla użytkowników, którzy mogą je czytać, pobierać, drukować i redystrybuować bez żadnych opłat. Artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons (CC-BY 4.0 License), która zezwala na nieograniczone wykorzystanie, dystrybucję i powielanie na dowolnym nośniku, pod warunkiem prawidłowego cytowania oryginalnego dzieła.

Za publikację artykułu w MINING – Informatics, Automation and Electrical Engineering nie pobiera się żadnych opłat.