Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Zasady publikowania

  1. Autor/autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentuje/prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy jest/są jej bezpośrednim/bezpośrednimi autorem/autorami, czy też korzystał/korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
  1. Tekst przeznaczony do publikacji (propozycja artykułu w języku polskim i w języku angielskim) należy zgłaszać w wersji elektronicznej na adres: miag@agh.edu.pl
  1. Proponowany do publikacji tekst powinien zostać opracowany zgodnie z szablonem dokumentu (Szablon)
  1. Artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów zgodnie z następującym formularzem recenzji (Formularz recenzji)
  1. Po recenzji autorzy zostają powiadomieni drogą elektroniczną o przyjęciu/odrzuceniu artykułu lub konieczności wykonania w nim poprawek zgodnie z uwagami recenzentów. Recenzje wysyłane są do autorów drogą elektroniczną.
  1. Po zakwalifikowaniu artykułu do publikacji autorzy zobowiązani są do podpisania następującego oświadczenia (Oświadczenie autora)
  1. Proces recenzji odbywa się w trybie double blind review. Redakcja na czas recenzji usuwa nazwiska autorów z artykułu wysyłanego do recenzentów.

W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z kierownikiem redakcji dr inż. Kamilem Mucha miag@agh.edu.pl