Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny

Krzysztof Krauze AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zastępca redaktora naczelnego

Jacek Korski Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Kierownik redakcji

Kamil Mucha AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Redaktor techniczny

Tomasz Wydro AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Redaktor strony internetowej

Marcin Nawrocki AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Redaktorzy tematyczni

Automatyka i robotyka
Jarosław Joostberens Politechnika Śląska

Elektronika i elektrotechnika
Tomasz Siostrzonek AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Inżynieria mechaniczna
Tomasz Machniewicz AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Informatyka techniczna
Ryszard Klempka AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Telekomunikacja
Antoni Wojaczek Politechnika Śląska

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Waldemar Korzeniowski AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Inżynieria materiałowa
Kazimierz Drozd Politechnika Lubelska

Nauki o zarządzaniu i jakości
Patrycja Hąbek Politechnika Śląska