Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Kontakt

Redakcja:

Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Pawilon B2, parter, pok. 5

phone: +48 12 617 30 70, faks +48 12 633 51 62

e-mail: miag@agh.edu.pl

Wydawnictwo:

Wydawnictwa AGH
A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

phone: +48 12 617 32 28, tel./fax +48 12 636 40 38

e-mail: redakcja@wydawnictwoagh.pl

http://www.wydawnictwo.agh.edu.pl