Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Kontakt

Redakcja: Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Pawilon B2, parter, pok. 5

tel. +48 12 617 30 70, faks +48 12 633 51 62

e-mail: miag@agh.edu.pl

Wydawca: Wydawnictwa AGH

A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel. 12 617 32 28, tel./faks 12 636 40 38

e-mail: redakcja@wydawnictwoagh.pl

http://www.wydawnictwo.agh.edu.pl