Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Strona Główna

COPE – Committee on Publication Ethics

Redakcja czasopisma MINING – Informatics, Automation and Electrical Engineering stosuje się do wytycznych Komisji d.s. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w odniesieniu do etyki publikacyjnej i nierzetelności naukowej, które są omówione szczegółowo w Kodeksie Postępowania i Najlepszej Praktyki dla Redaktorów Czasopism (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) z listopada 2015, opracowanym przez Komisję d.s. Etyki Publikacyjnej COPE .

Redakcja czasopisma korzysta również z opracowanych specjalnie w tym celu diagramów, które dostępne są na stronie COPE.

Zmiana wydawcy

Informujemy, że w związku z przejęciem praw wydawniczych czasopisma Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, od 2017 roku nowym wydawcą czasopisma są Wydawnictwa AGH, a redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze, wieloletni Kierownik Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH.

Prenumerata czasopisma

Serdecznie zapraszamy do wykupienia prenumeraty drukowanej wersji czasopisma „Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering”. Koszt jednego egzemplarza czasopisma wynosi 23,00 zł netto (+ 5% VAT). Dodatkowo na łamach czasopisma istnieje możliwość wykupienia reklamy firmy – jej indywidualny koszt ustalany jest w zależności od formatu. W imieniu całej Redakcji serdecznie zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt na miag@agh.edu.pl

Punktacja MIAG zgodnie z listą MNiSW

Zgodnie z najnowszą oceną czasopism opublikowaną w dniu 18.12.2019r. przez MNiSW nasze czasopismo Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering uzyskało 5 punktów.

Prawidłowe cytowanie czasopisma

Informujemy, że od początku 2015 roku nasze czasopismo zmieniło nazwę na Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering.

Bardzo prosimy, aby wszystkie cytowania prac drukowanych począwszy od numeru 1/2015, cytowane były zgodnie ze schematem:

Autor: Tytuł. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering Vol.(No.), Year, pages.
Na przykład: Cierpisz S.: Control systems of coal products discharge from a JIG. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering 01(521) 2015, pp. 5-11.

Prosimy nie używać podczas cytowania starej nazwy czasopisma ani polskiego tłumaczenia nowej nazwy!