Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Strona Główna

Czasopismo MINING – Informatics, Automation and Electrical Engineering jest czasopismem naukowo-technicznym, którego obszar tematyczny związany jest z kwestiami mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, automatyki i robotyki, w tym także mechatroniki i sterowania, elektroniki, w tym także energoelektroniki oraz informatyki, w tym także telekomunikacji, telemetrii i monitoringu oraz bezpieczeństwa obiektowego i funkcjonalnego.

W  latach  1962-2014  czasopismo  ukazywało  się  pod  nazwą  Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. W 2014 czasopismo zmieniło nazwę na MINING – Informatics, Automation and Electrical Engineering. Do 2017 roku Wydawcą czasopisma był Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, natomiast od 2017 roku wydawcą są Wydawnictwa AGH w Krakowie.

Wydawnictwa AGH

A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel: +48 12 617 32 28, fax +48 12 636 40 38

e-mail: redakcja@wydawnictwoagh.pl

www.wydawnictwo.agh.edu.pl

Czasopismo ukazuje się jako kwartalnik. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie elektroniczne. Dodatkowo na życzenie czytelników jest dostępna również wersja papierowa.