Strona Główna

Zmiana wydawcy

Informujemy, że w związku z przejęciem praw wydawniczych czasopisma Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, od 2017 roku nowym wydawcą czasopisma są Wydawnictwa AGH, a redaktorem naczelnym został prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze, Kierownik Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH.

Prenumerata czasopisma

Serdecznie zapraszamy do wykupienia prenumeraty drukowanej wersji czasopisma „Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering”. Koszt jednego egzemplarza czasopisma wynosi 23,00 zł netto (+ 5% VAT). Dodatkowo na łamach czasopisma istnieje możliwość wykupienia reklamy firmy – jej indywidualny koszt ustalany jest w zależności od formatu. W imieniu całej Redakcji serdecznie zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt na miag@agh.edu.pl

Punktacja MIAG zgodnie z listą MNiSW

Miło nam poinformować, że zgodnie z nową oceną czasopism opublikowaną w dniu 09.12.2016r. przez MNiSW nasze czasopismo Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering uzyskało 8 punktów.

Prawidłowe cytowanie czasopisma

Informujemy, że od początku 2015 roku nasze czasopismo zmieniło nazwę na Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering.

Bardzo prosimy, aby wszystkie cytowania prac drukowanych począwszy od numeru 1/2015, cytowane były zgodnie ze schematem:

Autor: Tytuł. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering Vol.(No.), Year, pages.
Na przykład: Cierpisz S.: Control systems of coal products discharge from a JIG. Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering 01(521) 2015, pp. 5-11.

Prosimy nie używać podczas cytowania starej nazwy czasopisma ani polskiego tłumaczenia nowej nazwy!