Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Zgłoś artykuł

Tekst przeznaczony do publikacji (propozycja artykułu w języku polskim i w języku angielskim) należy zgłaszać w wersji elektronicznej na adres: miag@agh.edu.pl

Proponowany do publikacji tekst powinien zostać opracowany zgodnie z szablonem dokumentu (Szablon)