Recenzenci

2017 r.

 • prof. Iosif Andras, University of Petrosani, Romania
 • dr inż. Marcin Baszyński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Elżbieta Bereś-Pawlik, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Witold Biały, prof. nadzw, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Andrzej Bień, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • dr inż. Robert Borowiec, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Marian Branny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • dr inż. Leonel Francisco Castañeda Heredia, EAFIT University, Columbia
 • prof. Subhas Chandra Mondal, Indian Institute of Engineering Science and Technology, India
 • dr hab. inż. Piotr Cheluszka, prof. nadzw., Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Aleksander Dziadecki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński, Instytut Mechaniki Górotworu PAN
 • dr inż. Wiktor Filipek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz, Politechnika Śląska
 • dr inż. Greg Galecki, Missouri University of Science and Technology, USA
 • prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • dr inż. Sebastian Ivaszenko, Główny Instytut Górnictwa
 • dr inż. Jacek Jasielski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • prof. dr hab. inż. Józef Jonak, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Zbigniew Jóskiewicz, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Adam Klich, ITG KOMAG
 • dr hab. inż. Jarosław Konieczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, prof. nadzw., Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • dr inż. Leszek Kowal, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • dr hab. inż. Robert Król, prof. nadzw., Politechnika Wrocławska
 • prof. L. A. Kumaraswamidhas, Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), India
 • dr inż. Małgorzata Łatka, Politechnika Rzeszowska
 • dr inż. Vlastimil Moni, The Brown Coal Research Institute, Czech Republic
 • dr inż. Szczepan Moskwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • dr inż. Mariusz Musioł, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Stanisłw Nawrat, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Wiesław Nowak, prof. nadzw., Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, Politechnika Śląska
 • prof. Sorin Mihai Radu, University of Petrosani, Romania
 • dr inż. Sylwester Rajwa, Główny Instytut Górnictwa
 • dr hab. Marek Sikora, prof. nadzw., Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • dr inż. Tomasz Siostrzonek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. nadzw., Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 • dr inż. Michał Śmieja, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • dr inż. Bogusław Świątek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Tomasz Trawiński, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. nadzw., Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • dr inż. Grzegorz Wiśniewski, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Antoni Wojaczek, prof. nadzw., Politechnika Śląska

2016 r.

 • prof. Alois Adamus, Technical University of Ostrava, Czech Republic
 • prof. Susana Arad, University of Petrosani, Romania
 • dr inż. Andrzej Bajerski, Główny Instytut Górnictwa
 • prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski, Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Marek Borowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr hab. inż. Jarosław Bydłosz, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr inż. Andrzej Dzikowski, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • prof. inż. Radim Farana, University of Ostrava, Czech Republic
 • prof. inż. Horst Gondek, Technical University of Ostrava, Czech Republic
 • dr inż. Marcin Habrych, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Marian Hyla, Politechnika Śląska
 • dr inż. Sebastian Iwaszenko, Główny Instytut Górnictwa
 • dr inż. Marek Kalita, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • dr hab. inż. Robert Król, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Marek Kryca, Centrum Transferu Technologii EMAG w Katowicach
 • dr inż. Zdzisław Krzystanek, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • dr hab. Inż. Jerzy Krawczyk, Instytut Mechaniki Górotworu PAN
 • dr inż. Przemysław Kudłacik, Uniwesytet Śląski
 • prof. Kazimierz Lebecki, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
 • prof. Andrzej Leśniak, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • dr inż. Aleksander Lisowiec, Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • dr inż. Claudio Meneses, Universidad Catolica del Norte, Antofagasta, Chile
 • dr inż. Kazimierz Miśkiewicz, Politechnika Śląska
 • dr inż. Karolina Nurzyńska, Politechnika Śląska
 • prof. Jan Pilarczyk, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Zenon Pilecki, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • dr Artur Strzelecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Roman Ścigała, Politechnika Sląska
 • dr inż. Tomasz Wesołowski, Uniwesytet Śląski
 • dr inż. Grzegorz Wiśniewski, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Antoni Wojaczek, Politechnika Śląska
 • dr inż. Miroslav Zelko, Technical University of Kosice, Slovakia

 

 2015 r.

 • prof. Alois Adamus, Technical University of Ostrava, Czech Republic.
 • prof. Susana Arad, University of Petrosani, Romania.
 • mgr inż. Jerzy Dzierżęga, Jastrzębska Spółka Węglowa, Jastrzębie
 • dr inż. Stefan Gąsior, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice
 • prof. Lech Gładysiewicz, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • prof. Zbigniew J. Hladysz, South Dakota School of Mines and Technology, USA
 • dr inż. Mećislav Hudeczek, Hudeczek Service Ltd., Czech Republic
 • dr inż. Wiktor Hudy, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
 • dr inż. Marian Hyla, Politechnika Śląska, Gliwice
 • prof. W. K. Kostenko, Cherkassy Institute of Fire Safety, Ukraine.
 • dr inż.Daniel Kowol, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • dr inż. Antoni Kozieł, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • prof. Eugeniusz Krause, Główny Instytut Górnictwa – KD Barbara, Katowice
 • mgr Jan Lasek, Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk
 • prof. Aleksander Lutyński,  Politechnika Śląska
 • prof. Andrzej Łuszczkiewicz, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • prof. Vytautas Markevićius, Kaunas University of Technology, Lithuania
 • dr inż. Piotr Matusiak, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice
 • dr inż. Marcin Michalak, Politechnika Śląska, Gliwice
 • dr inż. Kazimierz Miśkiewicz, Politechnika Śląska, Gliwice
 • prof. S. V. Podkopaev, Donetsk National Technical University, Ukraine
 • dr hab. inż. Andrzej Szymański, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zygmunt Szymański,  Politechnika Śląska, Gliwice
 • prof. Kazimierz Tryalski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • prof. Xin Wang, China Agricultural University Beijing, China
 • dr inż. Antoni Wojaczek, Politechnika Śląska, Gliwice
 • dr inż. Cezary Worek, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Kraków
 • mgr inż. Dariusz Wójcik, Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
 • prof. Liangjun Xu, Automation School, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

 

 2014 r.

 •  dr inż. Artur Bator, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Marek Borowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Piotr Dobrzaniecki, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • dr inż. Andrzej Drwięga, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • dr hab. inż. Piotr Gawor, prof. nadzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Grodzicka, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Marcin Habrych, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jarosław Joostberens, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Marek Kalita, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • dr inż. Antoni Kozieł, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. nadzw. w GIG,  Główny Instytut Górnictwa
 • prof. dr hab. inż Stanisław Kulas, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Brunon Lejdy, Politechnika Białostocka
 • dr inż. Aleksander Lisowiec, Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • dr inż. Urszula Lorenz, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
  Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Janusz Makówka, prof. nadzw.  w GIG, Główny Instytut Górnictwa
 • dr inż. Piotr Matusiak, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • dr inż. Kazimierz Miśkiewicz, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Dariusz Musioł, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Andrzej Nowakowski, Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • dr hab. inż. Dariusz Obracaj, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Zenon Okraszewski, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Józef Parchański, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Leszek Pawlaczyk, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Mirosław Pawłot, Politechnika Lubelska
 • dr hab. inż. Joachim Pielot, prof. nadzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Ryszard Skliński, prof. nadzw. w. Pol. Biał., Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Jan Skowronek, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • mgr Marcin Sławiński, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Grzegorz Stacha,  Katowicki Holding Węglowy KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach
 • dr inż. Krzysztof Stankiewicz, Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • dr inż. Stanisław Szkółka, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szymański, Politechnika Wrocławska we Wrocławiu
 • dr inż. Zygmunt Szymański, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Stanisław Szweda, prof. nadzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Andrzej Tomczyk, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jarosław Tokarczyk, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
 • mgr Dariusz Trzaskowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Jan Wachowicz, Główny Instytut Górnictwa
 • dr hab. inż. Paweł Węgierek, Politechnika Lubelska
 • prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Wiśniewski, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Antoni Wojaczek, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Cezary Worek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Dariusz Wójcik, Wyższy Urząd Górniczy

 2013 r.

 • dr inż. Ireneusz Baic, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział w Katowicach
 • dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. nadzw. w AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wacław Blaschke, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach
 • mgr inż. Maciej Cader, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
 • dr inż. Dariusz Chlebowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • mgr inż. Jacek Cuber, Centrum Transferu Technologii EMAG w Katowicach
 • dr hab. inż. Jan Drenda, prof. nadzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Andrzej Figiel, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach
 • dr inż. Zbigniew Fjałkowski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
 • dr hab. Aldona Frąckiewicz-Wronka, prof. nadzw. w EU, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Piotr Gawor, prof. nadzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Michał Górny, Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie
 • dr inż. Wiktor Hudy, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. nadzw. w GIG, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • dr inż. Jan Kania, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Jacek Karliński, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Roman Kaula, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr Józef Knechtel, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • dr inż. Antoni Kozieł, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach
 • dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. nadzw. w GIG, Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie
 • dr inż. Jerzy Krodkiewski, FAMUR S.A. w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Kulas, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Jacek Majewski, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Alina Momot, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Józef Markowicz, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • mgr inż. Marek Matejczyk, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
 • dr inż. Kazimierz Miśkiewicz, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Dariusz Musioł, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Dariusz Obracaj, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Zenon Okraszewski, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Józef Parchański, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Leszek Pawlaczyk, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Joachim Pielot, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Krzysztof Simiński, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Ryszard Skliński, prof. nadzw. w Pol. Biał., Politechnika Białostocka w Białymstoku
 • dr inż. Krzysztof Słota, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Grzegorz Stacha, Katowicki Holding Węglowy KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach
 • dr hab. inż. Józef Sułkowski, prof. nadzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Stanisław Szkółka, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szymański, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Zygmunt Szymański, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. inż. Marian Turek, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Andrzej Wetula, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr Grzegorz Wiśniewski, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Krzysztof Władzielczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Antoni Wojaczek, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Cezary Worek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • mgr inż. Dariusz Wójcik, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

 2012 r.

 

 • dr inż. Ireneusz Baic, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział w Katowicach
 • dr inż. Marcin Baszyński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Wojciech Bąchorek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr hab. inż. Jolanta Biegańska, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Piotr Borkowski, Politechnika Łódzka
 • dr inż. Sergiusz Boron, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Piotr Cheluszka, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • mgr inż. Jacek Cuber, Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. w Katowicach
 • dr hab. inż. Jacek Czaplicki, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Jacek Domański, Katowicki Holding Węglowy S.A.
 • dr inż. Tomasz Drabek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Frączek, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Jakub Furgał, prof. nadzw. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr hab. inż. Kazimierz Furmanik, prof. nadzw. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Piotr Gendarz, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Zygfryd Głowacz, prof. nadzw. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • mgr inż. Paweł Guzik, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • dr inż. Marcin Habrych, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. nadzw. GIG, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • dr inż. Jan Kania, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Czesław Karwat, prof. nadzw. Politechniki Lubelskiej, Politechnika Lubelska
 • dr hab. inż. Roman Kaula, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Jacek Korski, Fabryka Maszyn FAMUR S.A. w Katowicach
 • dr inż. Daniel Kowol, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach
 • dr inż. Antoni Kozieł, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach
 • dr inż. Andrzej Krach, Instytut Mechaniki Górotworu PAN Kraków
 • dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. nadz GIG, Koplnia Doświadczalna BARBARA Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach,
 • prof. dr hab. inż. Paweł Krzystolik, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Kulas, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • prof. dr hab. Kazimierz Lebecki, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Brunon Lejdy, Politechnika Białostocka
 • dr inż. Aleksander Lisowiec, Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Bożena Małysiak-Mrozek, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Brunon Marek, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Kazimierz Miśkiewicz, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Dariusz Musiał, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Wacław Orlewski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Józef Parchański, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Joachim Pielot, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Roman Pilorz, doc. w Politechnice Śląskiej, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr hab. inż. Andrzej Senderski, prof. nadzw. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr hab. inż. Ryszard Skliński, prof. nadzw. Politechniki Białostockiej, Politechnika Białostocka
 • dr inż. Grzegorz Stacha, Katowicki Holding Węglowy S.A.
 • dr hab. inż. Robert Stala, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Krzysztof Stankiewicz, Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach
 • dr inż. Józef Suchoń
 • dr inż. Jerzy Szymański, Politechnika Radomska
 • dr inż. Rafał Tarko, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Grzegorz Wiśniewski, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Cezary Worek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • mgr inż. Dariusz Wójcik, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
 • dr inż. Antoni Zdrojewski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski, Politechnika Lubelska

 2010-2011

 

 • prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Antoniak, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Sergiusz Boron, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. zw. dr hab. inż. Mirosław Chudek, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. Bogdan Cianciara, prof. nadzw. w AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Jacek Domański, Katowicki Holding Węglowy SA
 • dr hab. inż. Stanisław Duży, prof. nadzw. w Politechnice Śląskiej, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Witold Dzierżanowski, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Fręchowicz, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Piotr Gawor, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Zygfryd Głowacz, prof. nadzw. w AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Marcin Habrych, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Adam Heyduk, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Jaracz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Jaszczuk, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. inż. Józef Jonak, Politechnika Lubelska
 • dr inż. Jarosław Joostberens, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. nadzw. w GIG, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • dr hab. inż. Krystian Kalinowski, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Roman Kaula, prof. nadzw. w Politechnice Śląskiej, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Kazimierz Miśkiewicz, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Zenon Okraszewski, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Joachim Pielot, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Piwowarski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr hab. inż. Stanisław Prusek, prof. nadzw. w Głównym Instytucie Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • dr hab. inż. Janusz Reś, prof. nadzw. w Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Antoni Skoć, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Stanisław Szweda, prof. nadzw. w Politechnice Śląskiej,  Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Zygmunt Szymański, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr inż. Andrzej Tomczyk, Politechnika Rzeszowska
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Trybalski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Grzegorz Wiśniewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Antoni Zdrojewski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie