Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Rada naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. Antoni Kalukiewicz, AGH University of Science and Technology, Kraków (Poland)

Członkowie Rady Naukowej

Prof. Darius Andriukatis, Uniwersytet Technologiczny w Kownie, Kowno (Litwa)

Prof. Naj Aziz, Uniwersytet w Wollongong, Wollongong (Australia)

Prof. Edward Chlebus, Politechnika Wrocławska, Wrocław (Polska)

Prof. George L. Danko, Uniwersytet Nevada, Reno (USA)

Prof. Krzysztof Filipowicz, Politechnika Śląska, Gliwice (Polska)

Prof. Jiří Fries, Techniczny Uniwersytet w Ostrawie, Ostrawa (Czechy)

Prof. Leonel Francisco Castañeda Heredia, Uniwersytet EAFIT, Medellin (Kolumbia)

Prof. Dou Lin-ming, Uniwersytet Górniczo – Technologiczny, Xuzhou (Chiny)

Prof. Arkadiusz Mężyk, Politechnika Śląska, Gliwice (Polska)

Prof. Josef Molnar, Uniwersytet w Miszkolc, Miskolc Egyetem (Węgry)

Prof. Jacek Paraszczak, Uniwersytet Laval, Quebec (Kanada)

Prof. Sorin Mihai Radu, Uniwersytet Petrosani, Petroszany (Rumunia)

Prof. Yuan Shujie, Uniwersytet Naukowo-Technologiczny Anhui, Huainan (Chiny)

Prof. Marek Sikora, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice (Polska)

Prof. Radosław Zimroz, Politechnika Wrocławska, Wrocław (Polska)

Prof. Nenad Zrnic, Uniwersytet w Belgradzie, Belgrad (Serbia)