Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Procedura recenzowania

1. Sprawdzenie propozycji artykułu pod względem formalnym przez kierownika redakcji.

2. Sprawdzenie propozycji artykułu pod względem merytorycznym przez redaktora tematycznego i zakwalifikowanie do dalszego procedowania.

3. Wskazanie przez redaktora tematycznego co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spośród osób nie związanych z autorem (autorami) nadesłanego artykułu.

4. Zaproszenie recenzentów do zrecenzowania nadesłanego artykułu.

5. Przesłanie artykułu do recenzentów (bez podawania nazwisk autora/autorów).

6. Opracowanie recenzji zgodnie z obowiązującym w czasopiśmie formularzem (Formularz recenzji).

7.Podjęcie decyzji przez redaktora naczelnego lub zastępcę redaktora naczelnego o przyjęciu/odrzuceniu artykułu lub konieczności wykonania w nim poprawek zgodnie z sugestiami recenzentów (ew. ponowne przesłanie poprawionego artykułu do recenzji).

8. Opublikowanie artykułu bez podawania recenzentów.