Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny – prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze

Zastępca redaktora naczelnego – dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, prof. AGH

Kierownik redakcji – dr inż. Marcin Mazur

 

Redaktorzy tematyczni:

– prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski (górnicze procesy technologiczne)

– dr inż. Łukasz Bołoz (mechanika)

– dr inż. Jacek Feliks (budowa i eksploatacja maszyn)

– dr inż. Tomasz Siostrzonek (energoelektronika)

– dr hab. inż. Waldemar Rączka (automatyka)

– dr hab. inż. Tomasz Buratowski (robotyka)

– dr inż. Ryszard Klempka (informatyka stosowana)

– prof. dr hab. Elżbieta Bereś – Pawlik (telekomunikacja)

– dr inż. Tomasz Wydro (bezpieczeństwo)

 

Redaktor językowy – mgr Aleksandra Kozak 

Redaktor techniczny – mgr inż. Kamil Mucha

Redaktor strony internetowej – mgr inż. Paweł Mendyka