Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny – prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze

Zastępca redaktora naczelnego – dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, prof. AGH

Kierownik redakcji – dr inż. Marcin Mazur

Redaktor techniczny – dr inż. Kamil Mucha

Redaktor strony internetowej – dr inż. Marcin Nawrocki

 

Redaktorzy tematyczni:

– dr hab. inż. Waldemar Rączka (automatyka i robotyka)

– dr inż. Tomasz Siostrzonek (elektronika i energotechnika)

– dr inż. Łukasz Bołoz (inżynieria mechaniczna)

– dr inż. Ryszard Klempka (informatyka techniczna)

– dr hab. inż. Antoni Wojaczek, prof. PŚ (telekomunikacja)

– prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)

– dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja (inżynieria materiałowa)

– dr hab. inż. Patrycja Hąbek, prof. PŚ (nauki o zarządzaniu i jakości)