Czasopismo nowoczesnego górnictwa

ISSN 2450 – 7326 e-ISSN 2449 – 6421

Editorial committee

Editor-in-chief – prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze

Deputy editor-in-chief – dr inż. Jacek Korski

Editorial manager – dr inż. Kamil Mucha

Technical editor – dr inż. Tomasz Wydro

Website editor – dr inż. Marcin Nawrocki

Thematic editors:

  • dr hab. inż. Jarosław Joostberens, prof. PŚ (automation and robotics)
  • dr inż. Tomasz Siostrzonek (electronics and energy engineering)
  • dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, prof. AGH (mechanical engineering)
  • dr inż. Ryszard Klempka (technical informatics)
  • dr hab. inż. Antoni Wojaczek, prof. WC (telecommunications)
  • prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski (environmental engineering, mining and energy)
  • dr inż. Kazimierz Drozd (materials engineering)
  • dr hab. inż. Patrycja Hąbek, prof. PŚ (management and quality sciences)